Geen aandacht voor werken op hoogte kan leiden tot forse boete of verlies van verzekering

Het schoonmaakbedrijf Fonville uit Coevorden kreeg recent een boete van 50.000 euro vanwege het niet-naleven van de Arbowet. Een werknemer maakte een fatale valpartij toen hij bij een schoonmaakklus op een fabrieksdak door een lichtkoepel van plexiglas viel. Er was geen sprake van een veilig werken op hoogte die de werknemer hadden kunnen beschermen. Volgens de rechtbank Overijssel overtrad het bedrijf meerdere artikelen van de Arbowet. Een daarvan is artikel 5, dat bepaalt dat een werkgever in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vastlegt welke risico’s werknemers lopen wanneer ze aan het werk zijn. En dat is niet alles: er hoort ook een plan van aanpak bij. De rechter doelt daarmee op de zogenoemde Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI & E), die verplicht is voor elke werkgever met personeel.

Werken op hoogte

Fonville beschikte wél over een RI&E, maar daarin ontbrak een passage over de te nemen maatregelen in geval van lichtkoepels met doorvalgevaar. De raadsman van het bedrijf zegt dat het ondoenlijk is om voor elke klus de RI&E aan te passen. Ook zegt hij dat het doorvalgevaar bij het werken op platte daken met lichtkoepels in de branche van schoonmakers en glazenwassers niet als risico is onderkend.

De rechter kan dat niet rijmen met het feit dat op de lichtkoepels stickers waren aangebracht met een pictogram van doorvalgevaar. Ook merkt de rechter fijntjes op dat ad hoc werkzaamheden nog niet maken dat je werknemers dan maar aan levensgevaar kunt blootstellen. Bovendien moet een RI&E continu worden aangepast aan de omstandigheden.

Omgangsvormen

Uit vorig jaar gehouden onderzoek blijkt dat slechts de helft van de bedrijven beschikt over een RI&E. Met name bedrijven met minder dan vijftig werknemers hebben er vaak geen op de plank liggen. Van de bedrijven die er niet aan voldoen blijkt de helft helemaal niet op de hoogte te zijn van de verplichting.

Bedrijven doen er verstandig aan een medewerkers op de te laten leiden als Preventiemedewerker. Daarnaast is het raadzaam medewerkers op te laten leiden door middel van een Cursus werken op hoogte.

source: destentor