Mogen gewone-, ongevaarlijke goederen in een PGS15 loods met sprinkler staan

Ja, in principe mogen ongevaarlijke goederen ook in een PGS15 loods staan. Daar zijn natuurlijk wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Waarschijnlijk gaat het om een loods waarin meer dan 10 ton aan gevaarlijke stoffen staan (gezien de sprinkler), maar dat haal niet uit de vraag.

Voorschrift 4.3.1. geeft aan dat in een opslagvoorziening voor gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen met beschermingsniveau 1 ook aanverwante stoffen en koopmansgoederen mogen worden opgeslagen. Maar er moet wel worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

− In het uitgangspuntendocument is bij de risicoafweging en het type blusinstallatie rekening gehouden met alle opgeslagen stoffen.

− Gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen en aanverwante stoffen mogen bij elkaar in een vak worden opgeslagen, mits het niet om onverenigbare combinaties gaat.

lees verder: https://www.safetynet-nederland.nl/vraag-mogen-gewone-ongevaarlijke-goederen-in-een-pgs15-loods-met-sprinkler-staan/