ADR Awareness: Een Duik in Veilig Transport van Gevaarlijke Goederen

ADR Awareness 1.3

Inleiding:

ADR Awareness, een cruciaal onderdeel van veilig transport, vormt de ruggengraat van de regulering met betrekking tot gevaarlijke goederen. In dit artikel zullen we dieper ingaan op ADR Awareness en begrijpen waarom het van vitaal belang is in de logistieke sector.

Wat is ADR Awareness?

ADR, wat staat voor Accord Européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route, is een Europees verdrag dat regels en voorschriften vaststelt voor het internationale transport van gevaarlijke goederen over de weg. ADR Awareness richt zich specifiek op bewustwording en begrip van deze voorschriften.

Waarom is ADR Awareness Belangrijk?

 1. Veiligheid boven alles:
  • ADR Awareness legt de nadruk op het waarborgen van de veiligheid van zowel degenen die betrokken zijn bij het transport als het publiek op de weg.
 2. Risicovermindering:
  • Door bewustwording te vergroten, helpt ADR Awareness bij het minimaliseren van risico’s verbonden aan het vervoer van gevaarlijke stoffen, waaronder chemicaliën, gassen en explosieve materialen.
 3. Naleving van Voorschriften:
  • Bedrijven die gevaarlijke goederen vervoeren, moeten voldoen aan strikte voorschriften. ADR Awareness biedt de kennis die nodig is om deze voorschriften correct toe te passen.

Inhoud van ADR Awareness:

 1. Classificatie van Gevaarlijke Goederen:
  • Een diepgaande kennis van hoe gevaarlijke goederen worden geclassificeerd en gecodeerd volgens het ADR-verdrag.
 2. Etikettering en Verpakking:
  • Richtlijnen voor het correct labelen en verpakken van gevaarlijke goederen om mogelijke gevaren te minimaliseren.
 3. Noodsituaties en Eerste Hulp:
  • Training over hoe te handelen in noodsituaties en het verlenen van eerste hulp bij ongevallen met gevaarlijke stoffen.

Conclusie:

ADR Awareness is niet alleen een vereiste voor bedrijven die gevaarlijke goederen transporteren, maar ook een cruciale stap in het waarborgen van de veiligheid op onze wegen. Door de juiste bewustwording te verspreiden, dragen we bij aan een transportomgeving die veilig is voor iedereen.

 

ADR Awareness E-leraning

🚚 Klaar om je expertise in het vervoeren van gevaarlijke stoffen naar een hoger niveau te tillen? 📚Ontdek de ADR Awareness 1.3 E-learning cursus! Van classificaties tot labels en verpakkingen, we behandelen het allemaal.📦🛣️

De E-learning ADR Awareness 1.3 richt zich op het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Veel onderwerpen uit het ADR en de functietaken komen aan bod: van de classificatie van gevaarlijke stoffen, labels/labels, verpakkingen, functietaken, 1000 punten, etc.

Leer meer: https://gevaarlijkestoffen.eu/product/adr-awareness-1-3/

 

Aanscherping regels voor kankerverwekkende stoffen op het werk

De Europese Commissie gaat strengere normen voor de blootstelling van werknemers aan kankerverwekkende chemische stoffen voorstellen. De maximale hoeveelheid van drie stoffen waarmee werknemers in aanraking mogen komen in te perken: acrylonitril, nikkelverbindingen en benzeen.

Kankerverwekkende stoffen staan binnen Europa al langer onder verscherpt toezicht. Er is een lijst van 26 chemische stoffen waarvoor strenge regels gelden. Nicolas Schmit, commissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Rechten, spreekt in een toelichting van de eerste stap in een ambitieus plan om kanker te verslaan. “In de context van de grote gezondheidscrisis als gevolg van COVID-19 zullen we dubbel zo hard werken om ervoor te zorgen dat werknemers in Europa beschermd zijn.”

Door die regels verder aan te scherpen, zullen naar schatting ruim 1,1 miljoen werknemers in de EU beter beschermd zijn, stelt de Commissie. Ieder jaar krijgen ongeveer 120.000 mensen in de EU kanker als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk, zegt de Europese Commissie. Er zijn per jaar ongeveer 80.000 sterfgevallen, welke direct of indirect aan kankerverwekkende stoffen gerelateerd zijn.

Je kennis op het gebied van gevaarlijke stoffen vergroten? Volg een Cursus Basiskennis gevaarlijke stoffen.