ADR Awareness: Een Duik in Veilig Transport van Gevaarlijke Goederen

ADR Awareness 1.3

Inleiding:

ADR Awareness, een cruciaal onderdeel van veilig transport, vormt de ruggengraat van de regulering met betrekking tot gevaarlijke goederen. In dit artikel zullen we dieper ingaan op ADR Awareness en begrijpen waarom het van vitaal belang is in de logistieke sector.

Wat is ADR Awareness?

ADR, wat staat voor Accord Européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route, is een Europees verdrag dat regels en voorschriften vaststelt voor het internationale transport van gevaarlijke goederen over de weg. ADR Awareness richt zich specifiek op bewustwording en begrip van deze voorschriften.

Waarom is ADR Awareness Belangrijk?

 1. Veiligheid boven alles:
  • ADR Awareness legt de nadruk op het waarborgen van de veiligheid van zowel degenen die betrokken zijn bij het transport als het publiek op de weg.
 2. Risicovermindering:
  • Door bewustwording te vergroten, helpt ADR Awareness bij het minimaliseren van risico’s verbonden aan het vervoer van gevaarlijke stoffen, waaronder chemicaliën, gassen en explosieve materialen.
 3. Naleving van Voorschriften:
  • Bedrijven die gevaarlijke goederen vervoeren, moeten voldoen aan strikte voorschriften. ADR Awareness biedt de kennis die nodig is om deze voorschriften correct toe te passen.

Inhoud van ADR Awareness:

 1. Classificatie van Gevaarlijke Goederen:
  • Een diepgaande kennis van hoe gevaarlijke goederen worden geclassificeerd en gecodeerd volgens het ADR-verdrag.
 2. Etikettering en Verpakking:
  • Richtlijnen voor het correct labelen en verpakken van gevaarlijke goederen om mogelijke gevaren te minimaliseren.
 3. Noodsituaties en Eerste Hulp:
  • Training over hoe te handelen in noodsituaties en het verlenen van eerste hulp bij ongevallen met gevaarlijke stoffen.

Conclusie:

ADR Awareness is niet alleen een vereiste voor bedrijven die gevaarlijke goederen transporteren, maar ook een cruciale stap in het waarborgen van de veiligheid op onze wegen. Door de juiste bewustwording te verspreiden, dragen we bij aan een transportomgeving die veilig is voor iedereen.

 

ADR Awareness E-leraning

🚚 Klaar om je expertise in het vervoeren van gevaarlijke stoffen naar een hoger niveau te tillen? 📚Ontdek de ADR Awareness 1.3 E-learning cursus! Van classificaties tot labels en verpakkingen, we behandelen het allemaal.📦🛣️

De E-learning ADR Awareness 1.3 richt zich op het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Veel onderwerpen uit het ADR en de functietaken komen aan bod: van de classificatie van gevaarlijke stoffen, labels/labels, verpakkingen, functietaken, 1000 punten, etc.

Leer meer: https://gevaarlijkestoffen.eu/product/adr-awareness-1-3/

 

Verschillen ADR- en CLP-pictogrammen

Voor etikettering en signalering van gevaarlijke stoffen (door middel van pictogrammen) gelden, afhankelijk van de wetgeving, verschillende voorschriften. Hierdoor verschillen ADR-etiketten en CLP-etiketten van elkaar. Dit is in zekere zin logisch, immers: het doel van de arbeidsomstandighedenwetgeving is een ander dan dat van het ADR. Ook de signalering van gevaarlijke stoffen middels pictogrammen op de etiketten verschilt van elkaar.

Als goederen vanuit, of bedoeld voor, vervoer worden opgeslagen, is op deze goederen meestal ADR-etikettering aanwezig. Deze etikettering is voorzien van de pictogrammen volgens de ADR regelgeving. Deze pictogrammen duiden grotendeels dezelfde gevaren aan als de pictogrammen die de CLP verordening voorschrijft. In de CLP verordening is, in artikel 33, opgenomen dat een CLP-pictogram op een buitenverpakking en op een enkele verpakking achterwege kan blijven als het gevaar van de gevaarlijke stof al aangeduid wordt door een ADR-pictogram. Als dit niet zo is, geldt dat het CLP-pictogram gebruikt moet worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor CMR-stoffen, waarvan het gevaar in de ADR wetgeving niet wordt aangeduid met een pictogram. Zonder deze aanduiding wordt niet voldaan aan artikel 4.1 d van het Arbeidsomstandighedenbesluit (bron CLM)

Op zoek naar een Cursus Basiskennis gevaarlijke stoffen waar deze onderwerpen in behandeld worden? In deze cursus wordt tevens de ADR behandeld.

 

ADR Awareness voor laboratorium medewerkers

Een laboratoriummedewerker heeft doorgaans weinig met het vervoer gevaarlijke stoffen over de weg te maken. Kennis over het ADR, de code voor het vervoer over de weg, is dan ook vaak niet aanwezig. Toch blijken er taken uitgevoerd te worden die er voor zorgen dat hij of zij toch aantoonbaar opgeleid moet zijn voor bepaalde taken. De E-learning Werken met gevaarlijke stoffen in het lab gaat hier uitgebreid op in, waarmee de cursus deelnemer aantoonbaar opgeleid wordt.

Lees veder op: https://gevaarlijkestoffen-in-het-lab.be/2022/05/06/adr-awareness-voor-laboratorium-medewerkers

SafetyNet Consultants biedt diensten als ADN Veiligheidsadviseur aan

Als gevaarlijke stoffen specialist biedt SafetyNet Consultants sinds 1 februari 2021 tevens diensten als ADN Veiligheidsadviseur aan. Het adviesbureau dat zich richt op alle diensten rondom vergunningen, gevaarlijke stoffen, Arbo en milieu voegt hiermee opnieuw een dienst toe aan haar aanbod. Het bedrijf heeft hiervoor een ADN specialist voor de binnenvaart aangetrokken.

De ADN is de code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren. Binnen de ADN is vastgelegd dat bedrijven een veiligheidsadviseur moeten aanstellen, welke gedefinieerd is als een persoon die in een onderneming, waarvan de activiteiten het vervoer of het daarmee samenhangende verpakken, beladen, vullen of lossen van gevaarlijke goederen over de binnenwateren omvat, verantwoordelijk is. SafetyNet Consultants gaat de dienst in zowel Nederland als België aanbieden, waarbij ook het Franstalige Wallonië onder het servicegebied gaat vallen.

Lees verder: https://www.safetynet-nederland.nl/safetynet-consultants-biedt-diensten-als-adn-veiligheidsadviseur-aan/