Omgevingswet en omgevingsbesluit – Boek

59,00

Beschrijving

Vanaf 1 januari 2022 is de Omgevingswet van kracht. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. De Omgevingswet zorgt voor bundeling en modernisering van wet- en regelgeving rondom bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur.

Koop nu het boek met de integrale geconsolideerde teksten van de nieuwe Omgevingswet en Omgevingsbesluit zoals ze van kracht zijn.