E-learning PGS37-2 Lithium-ion energiedragers (NL)

295,00

Beschrijving

Word een PGS37-2 Opgeleid Persoon

Over de Cursus:

In deze uitgebreide e-learning cursus duiken we diep in de wereld van lithium-ion energiedragers, een cruciale component in de huidige en toekomstige energieopslag en -dragersystemen. De cursus is zorgvuldig ontworpen om deelnemers niet alleen te onderwijzen over de technische en veiligheidsaspecten van lithium-ion batterijen, maar hen ook voor te bereiden op de verantwoordelijkheden als een “PGS37-2 Opgeleid Persoon” conform de meest recente veiligheidsrichtlijnen en standaarden.

Wat U Zult Leren:

  • Basisprincipes van Lithium-ion Technologie: Leer de fundamentele werking, voordelen en uitdagingen van lithium-ion batterijen kennen.
  • Veiligheidsnormen en Richtlijnen: Verdiep u in de PGS37-2 richtlijnen en begrijp de belangrijke veiligheidsmaatregelen die nodig zijn bij het hanteren van lithium-ion energiedragers.
  • Risicobeheer en Noodprocedures: Ontwikkel de vaardigheden om risico’s te identificeren, beoordelen en beheren en leer effectieve noodprocedures voor incidenten met lithium-ion energiedragers.
  • Toepassingen en Best Practices: Verken de diverse toepassingen van lithium-ion batterijen in verschillende sectoren en leer de beste praktijken voor gebruik, opslag en onderhoud.

Cursusstructuur:

De cursus is opgedeeld in modulaire secties. De voortgang wordt gemeten via testvragen, en de cursus wordt afgesloten met een examen.

Certificering:

Bij succesvolle afronding van de cursus en het behalen van het eindexamen, ontvangt u het certificaat “PGS37-2 Lithium-ion energiedragers”. Dit certificaat erkent uw kennis en vaardigheden in het veilig werken met lithium-ion energiedragers en bereidt u voor op het effectief beheren van de gerelateerde risico’s in uw werkgebied.

Voor Wie?

Deze cursus is essentieel voor professionals in de energieopslag, elektrische mobiliteit, productie en elke sector waar lithium-ion batterijen een sleutelrol spelen. Of u nu een ingenieur, veiligheidsmanager, technisch specialist of operationeel medewerker bent, deze cursus biedt de kennis die u nodig heeft om veilig en effectief te werken met lithium-ion energiedragers.