E-learning BRZO en externe veiligheid

495,00

Beschrijving

Het werken binnen een bedrijf dat onder het Besluit risico zware ongevallen valt vraagt om een Basiskennis BRZO en Externe veiligheid. Met deze cursus leren uw medewerkers de basiskennis zodat ze een goede start kunnen maken en niet overvallen worden door de grote hoeveelheid aan begrippen.

In deze cursus doorloop je de volgende 4 modules:

M1. Inleiding in de Seveso III
M1. Overzicht wet- en regelgeving risicobeheersing bedrijven
M1. Geen BRZO met wel BEVI – BEVI / REVI met plaatsgevonden – en groepsrisico
M1. BRZO en het  RRZO nader bekeken met de belangrijkste artikelen.
M1.Vaststelling BRZO plicht.

M2. Het preventiebeleid en het PBZO document.
M2. De identificatie van gevaren.
M2. Domino effecten
M2. Veiligheidsrapportage

M3. Installatiescenario’s
M3. Basisbeginselen QRA.
M3. Brandweerscenario’s
M3. Milieurisicoanalyse
M3. Het Veiligheidsbeheersysteem
M3. Inspecties

M4. Element I – De organisatie en het personeel.
M4. Element II – De identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen.
M4. Element III – De controle op de exploitatie.
M4. Element IV – De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen.
M4. Element V – Planning voor noodsituaties.
M4. Element VI – Toezicht op prestaties.
M4. Element VII – Controle en analyse.

Na iedere module worden er een aantal praktijkvragen gesteld. Heb je alle 4 de modules doorlopen en heb je een score van 70% en hoger dan heb je het Certificaat E-learning Basiskennis BRZO en externe veiligheid behaald.

De duur van cursus is volledig afhankelijk van je eigen snelheid van leren. Dat is het voordeel van deze E-learning. Je mag er net zo lang en kort over doen wat je zelf wilt. Je zou de cursus verspreid over 4 avonden / dagdelen kunnen volgen. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat je de lesstof ook daadwerkelijk leert. Het niveau ligt op MBO niveau.

 

Opgeven voor deze cursus kan via deze pagina. Geef het aantal cursisten op door het aantal te wijzigen, geef namen, geboortedata en emailadressen op in het notitiescherm, betaal en u kunt de cursusbrief direct downloaden om direct te beginnen aan de cursus. Vergeet niet de cursusbrief naar de andere deelnemers te sturen.