Arbeidsomstandigheden Boek 2

39,00

Beschrijving

In boek 2 van deze reeks vind je de volledige teksten van de Beleidsregels Arbeidsomstandighedenwetgeving, Arbeidstijdenwet, Wet Arbo en zorg, Wet Werk en inkomen, Algemene wet gelijke behandeling en Wet verbetering Poortwachter