ADR jaarverslag voor ongedierte bestrijders

29,00

Beschrijving

De IKB PSB heeft aan haar deelnemers die kleinere hoeveelheden middelen opslaan de verplichting opgelegd dat wanneer zij in kleine hoeveelheden (onder de 1000 punten regeling) gevaarlijke stoffen transporteren alsnog over een ADR veiligheidsadviseur dienen te beschikken. –  Onze dienstverlening begint met het vaststellen van de overeenkomst en een korte check vanuit ons. Hiervoor hanteren we een eerste fee van € 29,- ex btw. Daarna ontvangt u jaarlijks een auditformulier en een factuur voor € 199,- per jaar. Vervolgens maken wij het ADR jaarverslag op.