ADN 2023-2024 code boeken (NL)

98,00

Leverbaar

Beschrijving

Recent is de nieuwste editie van de ADN 2023-2024 verschenen. Het geeft de regelgeving voor het vervoer gevaarlijke stoffen per binnenvaart schip.

Het vervoer van gevaarlijke goederen over water is onderhevig aan voortdurende wijzigingen en updates in wet- en regelgeving. De regels voor het binnenvaart vervoer gevaarlijke stoffen worden iedere 2 jaar gepubliceerd (en gewijzigd) en worden vervolgens in het Nederlands vertaald. Onze vertaling is de officiële vertaling van de Nederlandse overheid.

De code boeken bevatten specifieke voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen per binnenvaartschip. Als bijlage bij deze regeling zijn de internationale regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen  opgenomen. Deze zijn afkomstig uit het ADN verdrag. In het Frans staat dit voor: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voies de Navigation intérieures.

Bestel en de set wordt zo snel mogelijk geleverd.

Pagina’s: 1.394
Uitvoering: Gebonden / 2 boeken
Print: zwart/wit  Cover: kleur